شركت مهندسي آسياوات در سال 1379 با هدف ارائه خدمات مشاوره و اجرا در زمينه افزايش بهره وري، عارضه يابي و مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي، مديريت، طراحي، اجرا و تامين تجهيزات پروژه‌هاي صنعتي از جمله طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، طرحهاي بازيافت حرارت در صنعت نفت و گاز، پتروشيمي و برق در كشور تاسيس گرديد

شرکت مهندسی آسیا وات دارای سه مجموعه هلدینگ می باشد که عبارت اند از:
1. دپارتمان مدیریت انرژی
2. دپارتمان بازرگانی و تامین تجهیزات مهندسی
3. دپارتمان خدمات طراحی و مهندسی


گزیده ای از خدمات دپارتمان مدیریت انرژی


1. اجراي طرحها و پروژه‌هاي مديريت توليد و مصرف انرژي.
2. مطالعه و اجراي طرحهاي انرژي هاي نو
3. طراحي و اجراي طرحهاي بازيافت حرارت
4. طراحي ، تامين و اجراي سيستم مميزي انرژي آنلاين نيروگاهگزیده ای از خدمات دپارتمان بازرگانی و تامین تجهیزات


1. طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي طرحهاي افزايش قدرت توربين‌هاي گازي بروش FOG.
2. تأمين ونصب وراه‌اندازي انواع مولد برق و ميكروتوربين با سيكل CHP
3. تامين تجهيزات پروژههاي صنعتي ازجمله نفت و گازو پتروشيمي و نيروگاهگزیده ای از خدمات دپارتمان طراحی و مهندسی


1. طراحي و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري خطوط توليد صنعتي
2. طراحي و اجراي سيستم‌هاي اتوماسيون صنعتي و BMS .
3. طراحي و اجراي طرحهاي افزايش قدرت توربين‌هاي گازي بروش FOG.
4. بهبود سيستم و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي